lördag 18 maj 2013

NY KNAPPAST FÖRVÅNANDE RAPPORT


I dagarna har funktionshindermyndigheten Handisam presenterat en ny kunskapsrapport om samhällssituationen för personer med funktionshinder. Rapporten som går att läsa om på Handisams hemsida visar att personer med olika funktionsnedsättningar har sämre levnadsvillkor än andra. Är detta någon nyhet? För mig är rapporten knappast förvånande. Under en lång rad av år (både före och efter det s.k. Välfärdsbokslutet presenterades) har detta faktum varit känt. Hur kommer då målen med funktionshinderpolitiken att kunna uppnås med den samhällstakt och den utveckling vi har idag när allt fler ställs inför utanförskap i samhället? Även om rapporten inte är förvånande finns det anledning att läsa den. Rapporten heter ”Hur är läget 2013?”. Du hittar den på Handisams hemsida:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar