tisdag 11 juni 2013

Hot och våld i socialt arbete och omsorg


I senaste numret av tidskriften Socionomen som utkommit nu (juni 2013) finns temainslag om hot och våld inom socialt arbete och omsorg. I numrets huvudartikel kan du läsa mer om harmoniska möten i socialt arbete. I denna artikel försöker jag beskriva och problematisera om vad som konstituterar trygga möten mellan exempelvis socialsekreterare och klienter. Funktionshinder och hot/våld är också angelägna forskningsområden inför framtiden. Om du är nyfiken på tidskriften Socionomen och temanumret kan du använda nedan länkar. Där finns också en ledare som är skriven av Lena Engelmark som är chefredaktör vid tidskriften Socionomen:


och: