söndag 30 oktober 2011

Varför informeras inte om besvärsrätt för utsatta?

På Göteborgs-Postens debattsida (GP-debatt, söndag 30 oktober) finns en debattartikel om bristen på information om besvärsrätt för äldre personer i samhället vad beträffar biståndsbedömningen i kommunerna. Mer om artikeln finns på GP:s webbsida eller via följande länk:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.761208-morka-inte-aldres-ratt-att-overklaga

torsdag 20 oktober 2011

Pengar för organ? En fråga som väcker förundran

Jag lyssnade på P1 idag 20/10. Det handlar om organdonationer i Sverige. Bristen på donatorer. Och pengar. Ska man få pengar för att organ doneras? Diskussionen pågår på Sveriges Radios webbsida där P1 vill skapa debatt. Är det en fråga om organhandel eller gåvogivning? Och vad är i så fall en gåva?

Inom området trafikskador, som är ett av vår tids stora folkhälsoproblem, uppstår säkerligen frågan för många. Dödliga skador i trafiken har förvisso minskat under senare i år men ca 50 000 personer dödas i trafiken varje år. Tusentals människor får svåra personskador efter krascher i vägtrafiken.

Det är bra att det uppstår en diskussion om etiska aspekter på organdonation. Varför ska det överhuvudtaget ges ut en ersättning i form av pengar?

Läsa mer om nyheten i P1 gör du på följande webbsida:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1120&artikel=4458230

torsdag 13 oktober 2011

FUNKTIONSHINDRAD PÅ EN ARBETSMARKNAD

Jag läser en debattartikel som publicerats i Kristianstadsbladet (12/10-2011) med rubriken ”Funktionshindrade har mycket att bidra med”. Artikeln är skriven av Pontus Lindberg (m) som är ordförande i regionala tillväxtnämnden i Skåne tillsammans med Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist och Carl Älfvåg, generaldirektör för Handisam.

Det är väl egentligen inga nyheter att tala om som finns i den här debatten. Det är en uppmaning till arbetsgivare att anställa personer med funktionshinder. I artikeln kan man också läsa att var femte person i Sverige har någon funktionsnedsättning. I artikeln beskrivs också Arbetsförmedlingens nya kampanj som heter ”Se kraften”. Likaså presenteras Region Skånes vision 2016 att man ska få jobb efter kompetens oberoende om en person har en funktionsnedsättning. En intressant fråga i sammanhanget är enligt min mening vilka effekter dessa kampanjer kommer att få. Det är positivt att någon initierar en debatt, även om denna inte är ny, men frågan är om dessa frågor verkligen kommer att diskuteras i någon större utsträckning. Det gäller att ha förmågan att kunna blicka lite längre in i framtiden i arbetsmarknadsfrågorna. Kanske varaktigheten kan diskuteras också? Hur varaktiga är lönebidragsanställningar och praktikplatser?

tisdag 11 oktober 2011

Socialt företagande inom funktionshinderområdet

Läser i dagens tidning (11 okt 2011) av Västerbottens Mellanbygd två artiklar där journalisten Gunilla Lyrén har tagit på sig uppgiften att rapportera om sociala företag i Sverige. Och dom är många. Enligt artikeln ca 300 företag. Artiklarna har rubrikerna:

”Rubinen är steget till arbetslivet”

”Arbetsförmedlingen tror på sociala företag”

Kort och gott handlar det om de positiva vinster som kan uppstå när personer med fysiska och psykiska funktionshinder kan börja arbeta på sociala företag. Arbetsförmedlingen är förstås positiva till de sociala företagarna och deras insatser. För personer med funktionshinder handlar det om att få möjligheten att testa den egna arbetsförmågan i praktiken.

Det sociala företag som presenteras i artikeln drivs bland annat av en företagare som själv har en nackskada och varit långtidssjukskriven. Intressant blir då förstås att diskutera vidare vilka drivkrafter som finns i det sociala företagandet.

lördag 8 oktober 2011

Funktionshinderföreläsning idag 8 oktober - "Öppet hus" vid Göteborgs Universitet

I eftermiddag håller jag en föreläsning vid "Öppet hus" vid Göteborgs universitet. Rubriken är:

”Funktionshinderforskning idag och i framtiden. Hur kan forskare, brukare och patienter uppnå delaktighet i forskning i socialt arbete?

Föreläsning kl 14-00-14.30 i sal A110, lördag 8 oktober 2011 vid Samhällsvetenskapens dag ”Öppet Hus”, Göteborgs universitet.

Välkommen!

Jörgen

onsdag 5 oktober 2011

Funktionshinderforskning idag och i framtiden - öppet hus-föreläsning 8 oktober 2011

”Funktionshinderforskning idag och i framtiden. Hur kan forskare, brukare och patienter uppnå delaktighet i forskning i socialt arbete?

Föreläsning kl 14-00-14.30 i sal A110, lördag 8 oktober 2011 vid Samhällsvetenskapens dag ”Öppet Hus”, Göteborgs universitet.

Föreläsare: Jörgen Lundälv.