tisdag 29 mars 2011

Case manager – vad är det?

Jag läser dagens tidning av Barometern. Journalisten Pia Andersson Hobert har skrivit en artikel om just Case manager. Artikeln har rubriken ”Långsiktig samverkan ska ge bättre stöd” (29/3). Här vill jag ge en liten recension av nyhetsartikeln. Den är jätteviktig och verkligen i tiden. Och så är den välskriven på ett enkelt språk. Artikeln börjar nämligen med följande förklaring av vad en Case manager är för något:

”Det är en person som ska se till att stödet till de funktionsnedsatta är sammanhållet. De ska bland annat planera, organisera och utvärdera stödet och vården för de funktionshindrade”.

Att skriva på ett enkelt sätt är viktigt så att berörda men också närstående ska kunna förstå de stödinsatser som finns i samhället. I Kalmar utbildar man nu 15 personer (totalt 120 personer i hela länet) som ska ge detta stöd till varje person med psykisk funktionsnedsättning. En lovvärd satsning.

onsdag 16 mars 2011

Den nya läroplanen måste förebygga barns ohälsa och trafikskador

Idag 16 mars 2011 publiceras mina tankar om barnkonventionen och den nya läroplanens roll och betydelse för att förebygga trafikskador bland barn och unga. Tidningen Dagen publicerar idag debattartikeln ”Lyft fram barnkonventionen i skolornas trafikundervisning”. Vill du läsa mer om artikeln kan du använda nedan länk.

Trafikskador är ett av vår tids stora folkhälsoproblem. Barnskadorna i vägtrafiken har minskat men det är inte detsamma som att barn inte skulle drabbas av alla tusentals olyckor som varje år sker på våra vägar. Barn bevittnar kraschvåld och drabbas på många olika sätt när föräldrar, syskon och släktingar skadas genom våldet på vägarna. Det är enligt min mening hög tid att barn och unga används i det förebyggande arbetet i skolorna. Skolan måste satsa på trafikundervisning och låta barn och unga var delaktiga i det arbetet. Ett sådant arbete kan definitivt inte byggas upp med hjälp av eldsjälar. Samtliga polismyndigheter i landet måste aktivt ta steget ut i skolorna och tillsammans med andra aktörer leda nollvisionsarbetet. Och det måste börja redan i skolan.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=252128&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed%3a+dagense-opinion+%28dagen.se+-+opinion%29

lördag 12 mars 2011

Bloggen sprids på Facebook

Jag har lagt ut bloggen på Facebook. Du får gärna sprida den vidare. Det finns också en funktion på bloggen att bli en följare. Välkommen att följa debatt och pågående forskning!

Jörgen Lundälv

fredag 11 mars 2011

Viktigt att inte släcka information vid olyckor

Under senare tid har det blivit allt svårare för medierna i samhället att få information om kriser och olyckor från polismyndigheterna i landet. Ett nytt radiokommunikationssystem (RAKEL) som införts omöjliggör det för nyhetsredaktionerna att få information från polisradio när till exempel en trafikolycka inträffat. Enligt min mening gynnar inte detta system och nedsläckningen trafiksäkerheten. Det är viktigt att medierna kan gå ut till allmänheten och informera när något hänt. Lika viktigt är det att mediernas kunskap kan användas i såväl insatsarbete som förebyggande arbete. Vid större olyckor (tex busskrascher i Sverige) har medierna visat sig ha en rik och tidig information. Medierna har till och med haft mer information än sjukvården. I en debattartikel i Gotlands Tidningar idag (11 mars) har jag skrivit några tankar om detta, se länk nedan.

Information och kommunikation såväl före som efter olyckor i samhället är viktigt. Tusentals människor skadas varje år i trafiken i Sverige . Många får bestående funktionsnedsättningar i samband med trauma. Också konsekvenser av olyckor är viktiga att tala om. Det handlar om vår tids stora folkhälsoproblem – trafikskadorna.

Nedsläckning av polisradio gynnar ingen trafiksäkerhet, av Jörgen Lundälv, Gotlands Tidningar den 11 mars 2011.

Länken:

http://www.helagotland.se/gt/artikel.aspx?articleid=6702306

tisdag 8 mars 2011

Synskadade drabbar av otillgänglig Försäkringskassa

Allt fler i samhället börjar nu protestera mot nedskärningar, utförsäkringar, utanförskap och de diskrimineringar som äger rum mot personer med funktionsnedsättningar och långtidssjukdomar i Sverige. Idag läser jag en artikel som är skriven av Peter Tjernberg och Jan Åsberg, båda aktiva och ordföranden vid Synskadades Riksförbund i Medelpad och Sundsvall. De reagerar på att Försäkringskassan stänger kontor och ställer ett stort antal personer med synnedsättningar utanför service och stödfunktioner. Deras ord är tunga. De talar för ett stort antal drabbade personer. Vem ska svara på deras debattartikel? Frågan är väl värd att ställa igen: Vem bryr sig om att besvara en sådan debattartikel? Tystnaden är den enklaste och vanligaste vägen enligt min mening.
Om du är intresserad av att läsa artikeln och kommentera den vänder du dig till Sundsvalls Tidning. Artikeln har titeln ”Synskadade drabbas av Försäkringskassan stänger kontor” och publicerades idag 8 mars 2011. En kraftfull och bra artikel.