tisdag 31 augusti 2010

Väljarsiffror viktigare än det eftersatta

Årets valrörelse men också valrörelsen i vår moderna tid handlar idag, inte långt från valdagen, om partier, väljarsiffror och ställningar mellan blocken. Utspel och framträdanden avlöser varandra. Korta utspel och inspelningar från media skapar rubriker vilket säljer framgångsrikt i medierna. Däremot behandlas inte särskilt ofta de utsattas situation i samhället. Jag läste idagarna en insändare i en mindre lokaltidning. En förälder undrade hur personer med funktionsnedsättningar som har aktivitetsersättning ska kunna klara sig i samhället. En bra och berättigad fråga. Men vem vill diskutera detta? Vem bryr sig? Några dagar kvar till valet....

onsdag 25 augusti 2010

Tillgänglighetsfrågan - en för svår fråga?

I Länstidningen Östersund står att läsa på en debattsida att funktionshindrade bortprioriteras i samhället och att det är hög tid för en lag som kan kontrollera och att diskriminering kan lagföras. Planen för handikappolitiken – Från patient till medborgare, är som det mycket riktigt står på debattsidan ingen nyhet. Åren går och inte mycket händer. Är tillgänglighetsfrågorna verkligen så svårlösta att politiker idag inte våga diskutera dessa i valrörelsen? Det är påtagligt tyst på såväl ledarsidor, debattsidor mm i landets tidningar.

Artikeln hittar du på följande webbsida:

http://ltz.se/ledaredebatt/debatt/1.2275552-funktionshindrade-bortprioriteras

måndag 16 augusti 2010

Miljö och natur som resurs

P4 Sveriges Radio Skaraborg har gjort ett bra och intressant reportage om hur personer med funktionsnedsättningar lättare ska kunna komma ut i arbetslivet. Reportaget handlar om att trädgårdsarbete och natursköna miljöer ska kunna stimulera ungdomar att lättare komma ut i arbetslivet. Bolums trädgårdar som beskrivs i reportaget drivs av ett tiotal lokala företagare med stöd från Västera Götalandsregionen. Mer om reportaget kan du läsa på följande websida:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=3923028

fredag 13 augusti 2010

Politisk handikappförening ser dagens ljus

I Gotlands Tidningar beskriver Moderaterna att man nu bildat en politisk handikappförening på Gotland som ska lyfta funktionshinderfrågorna och tillgänglighetsfrågorna.

Artikeln i Gotlands Tidningar finns på följande weblänk:

http://www.helagotland.se/gt/artikel.aspx?articleid=6200114

Syftet med bildandet av den lokala politiska handikappföreningen enligt artikeln är att man vill få fler personer med funktionsnedsättningar aktiva i politiken. Ska bli intressant att följa det lokala initiativet på Gotland.

torsdag 12 augusti 2010

Att inte få åka buss – vart är föraransvaret?

Nerikes Allehanda har i två nyhetsartiklar lyft upp en högaktuell problematik – den bristande tillgängligheten. Artiklarna hittar du på följande webbsidor:

http://na.se/nyheter/2.2503/1.918116-visst-ska-gert-fa-aka-med

http://na.se/nyheter/2.2503/1.917483-gert-nekades-aka-buss

Varje förare av kollektivtrafik till exempel en bussförare har en god förareutbildning. De är helt enkelt yrkesförare. Och som sådana professionella. Det är anmärkningsvärt att se händelser som ovan inträffa trots den kunskap som finns om otillgängliga miljöer och funktionshindrades förutsättningar och behov. Jag tror att det finns ett stort kunskapsbehov hos många yrkesförare vad gäller vilka stödbehov som finns i vardagen hos personer med olika funktionsnedsättningar och långtidssjukdomar. Detta borde även vara en viktig fråga att diskutera i samhället. Närmast är förstås valrörelsen där det fortfarande är tämligen tyst om stora gruppers utsatthet.

onsdag 11 augusti 2010

Tillgängligheten debatteras i sommar och nu

Valrörelsen är i full gång och vi närmar oss valet. Jag är tillbaka efter sommaruppehållet med nya bloggkrafter. I sommar skrev jag tillsammans med funktionshinderforskaren Per-Olof Larsson vid Institutionen för socialt arbete en debattartikel i Göteborgs-Posten (GP) om att tillgänglighetsfrågorna är helt och hållet bortglömda i valrörelsen. Du kan hitta vår debattartikel på följande webbsida i GP:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.415927-tillgangligheten-ar-helt-bortglomd-infor-valet

Artikeln publicerades i GP den 28 juli och frågorna diskuteras fortfarande. Läsarkommentarer till artikeln finns på följande webbsida i GP:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.415927-tillgangligheten-ar-helt-bortglomd-infor-valet?articleRenderMode=article_full_discussion