onsdag 30 maj 2012

Svåra flerfunktionshinder i ny intressant bok

För den som är intresserad av att läsa mer om svåra flerfunktionshinder kan jag varmt rekommendera Ann-Kristin Ölunds nya bok med titeln ”Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder” (Gothia förlag, 2012). Den är lättillgänglig och ger mycket bakgrund och belyser vikten av sociala stödformer. Ann-Kristin Ölund är habiliteringsläkare och barnneurolog. I nummer 19, 2012 Läkartidningen (2012-05-08) har jag skrivit en recension av boken. Du kan läsa mer direkt på Läkartidningens webbsida: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18196

måndag 27 februari 2012

Rehabilitering och stöd ur drabbades perspektiv

I en intressant artikel i Laholms Tidning beskrivs situationen för en kvinna som varit med om en olycka. Hur ser rehabiliteringen ut och hur upplevs denna för personer med förvärvade hjärnskador? Om du är intresserad av att läsa mer om artikeln så hittar du den på följande webbsida:

http://www.laholmstidning.se/article/20120209/SPORT/702099781/1404/-/hjarnskadade-gloms

söndag 26 februari 2012

Hjärnskador, rehabilitering och hjärnskadekoordinator - ojämlikheter i hälsa

Debatt om ojämlikheter i hälsa och vård utifrån hjärnskadades perspektiv finns i senaste numret av tidningen Sjukhusläkaren:

"Ojämlik vård för hjärnskadade".

Debattartikel i tidningen Sjukhusläkaren – debatt och nyheter från sjukhusvärlden den 19 februari 2012. Se mer följande webbsida:

http://www.sjukhuslakaren.se/2012/02/19/ojamlik-vard-for-hjarnskadade/

lördag 25 februari 2012

Debatten om hjärnskadekoordinator fortsätter

Tidningen Dagens Medicin publicerade debattartikeln om behovet av fler koordinatorer inom hjärnskadeområdet. Om du är intresserad av att följa debatten kan du gå in på följande webbsida - Dagens Medicin:

http://www.dagensmedicin.se/debatt/en-koordinator-behovs-aven-i-vastra-gotaland/

måndag 20 februari 2012

Hjärnskadades situation under debatt

I en debattartikel i Göteborgs-Posten (17 feb 2011) vill vi problematisera situationen för personer som ådragit sig en förvärvad hjärnskada och hur situationen ser ut för drabbade och närstående i Västra Götaland. Veronica Karlsson som är ombudsman, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Västra Götaland och undertecknad försöker att visa på betydelsen av att det anställs hjärnskadekoordinatorer i regionen och pekar på hur situationen ser ut i andra delar av landet. Om du är intresserad av att läsa om vår debatt och ta del av debattartikeln hittar du den enkelt på Göteborgs-Postens web-site eller genom att använda dig av följande weblänk:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.862859-hjarnskadade-far-samre-stod-i-vastra-gotaland

onsdag 11 januari 2012

Funktionshinderpolitiken och tystnaden - ett drömspel eller rädsla för effekter?

"Personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar exkluderas och diskrimineras på många olika sätt i samhället. Vi har läst om det och vi har sett det med egna ögon. Varför är regeringen och de ansvariga för den förda funktionshinderpolitiken i Sverige så försiktiga med att ställa ordentliga krav på mätbara effekter och att se efter på resultatet av insatser för personer med funktionsnedsättningar i samhället?"

Detta är upptakten på en debattartikel om funktionshinderpolitiken i Sverige som publiceras idag i Norrländska Socialdemokraten (NSD). Artikeln är skriven tillsammans med Per-Olof Larsson, funktionshinderforskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Vi menar i artikeln att det är viktigt att mäta effekterna av de insatser som görs inom funktionshinderområdet. Det är aldrig fel att ställa krav. En fråga som är intressant att följa är varför det är så tyst i debatten bland exempelvis funktionshinderforskare på området.

Om du vill läsa mer om artikeln kan du använda dig av följande länk:

http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?ArticleId=6640955