onsdag 22 juni 2011

Tillgänglighetens sommar

Nu när sommaren är här beger sig många av oss ute i naturen, till städerna och stränderna. En del tar det för givet att kunna förflytta sig ut till olika landskap och miljöer. Dock kan inget tas för givet. Det moderna samhället ställer krav på individen och gruppen och bristen på flexibilitet och otillgängnlighet gör sig ständigt gällande. Under sommaren kommer jag att kasta ett extra öga på nyhetsrapporteringen och mediebevakningen i stort om tillgänglighet och delaktighet inom funktionshinderområdet. Om du ser någon intressant artikel eller reportage under sommartiden får du gärna mejla till mig:

Jorgen.lundalv@socwork.gu.se

Fortsatt trevlig sommar!

Jörgen

onsdag 8 juni 2011

Unga och äldre funktionsnedsatta – fritidsutmaningar väntar

I en artikel i Alingsås Tidning (8 juni 2011) berättas att Alingsås kommun har fått
600 000 kr från regionens folkhälsobudget för att kunna ge mer aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar och minska ohälsan. Man ska försöka öka antalet fritidsaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättningar. Kulturskola och föreningslivet inom idrotten kommer enligt artikeln att involveras. Frågan är hur ohälsan ska kunna brytas hos alla åldersgrupper d.v.s. hos såväl yngre som äldre. I vårt samhälle idag är det tämligen uppdelat mellan vad unga och äldre personer gör på sin fritid. Varför kan inte denna uppdelning brytas? Tidigare debatter och diskussioner har handlat om att till exempel äldre pensionerade lärare skulle kunna gå in i skolan och föreningslivet som mentorer för yngre. Kanske liknande modell skulle kunna användas inom fritidsområdet? Artikeln i Alingsås tidning handlar om vilka konsekvenser som bristande delaktighet och tillgänglighet får för personer med funktionsnedsättningar. Om detta kan man nog säga att det är en nödvändighet att alla (oavsett ålder) får möjlighet till uppnåelse inom flera livsområden. Fritid och kultur är ett sådant område.