tisdag 14 december 2010

Busskrascher och erfarenheter

Under åren 1997-2007 inträffade ett antal större busskrascher i Sverige. De har uppmärksammats i medierna. I en helt ny katastrofrapport från Socialstyrelsen beskrivs erfarenheterna av dessa busskrascher. I rapporten kan du läsa allt från tekniska data till medicinskt omhändertagande. När det inträffar större krascher i trafiken är det viktigt att tänka på att det är många som är drabbade och berörda. Vid en större krasch inträffar och uppstår flera s.k. traumaringar. Det innebär att förutom den drabbades familj så blir också vänner och arbetskamrater drabbade. Oftast räknas inte alla som berörs av en sådan händelse in i den officiella statistiken. Vad kan vi lära av en busskrasch där många skadas samtidigt? Beroende på typ av skada så drabbas många personer av fysiska funktionsnedsättningar. Enligt min mening är det viktigt att samhället bryr sig om och följer upp konsekvenserna för dem som är med om sådana trauman. Idag vet vi allt för lite om långtidskonsekvenser. Jag är författare i rapporten till de avsnitt som handlar om medierna och deras rapportering av busskrascherna såväl på skadeplatserna som tiden efteråt. Det är helt klart så att medierna blivit mer framgångsrika att använda sin kunskap och erfarenhet av att berätta om olyckorna som berör så många människor.

Om du är intresserad av att läsa mer om rapporten går det bra att ladda ned denna kostnadsfritt på Socialstyrelsens webbsida. Länken är:

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-10-5