torsdag 23 september 2010

Politisk tystnad består trots debatt

Det är inte bara anmärkningsvärt utan också allvarligt att den politiska tystnaden om funktionshinder och funktionsnedsättningar i vårt samhälle är så kompakt. Idag publicerades en debattartikel i Göteborgs-Posten om den politiska tystnaden. Vi är flera som försökt att initiera debatt om socialpolitik i flera ledande dagstidningar. Men svaren tycks utebli. Det är helt enkelt så att man väljer bort att diskutera dessa sakfrågor. Det är bekvämt och kräver heller ingen energi att bli en i den tysta gruppen. Bra och viktigt att det görs försök att initiera socialpolitiska debatter.

Om du vill läsa mer om politisk tystnad mot funktionshindrade är debattartikeln i Göteborgs-Posten den 23 september ett bra exempel. Du hittar artikeln på följande webbsida:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.452826-fortsatt-politisk-tystnad-om-funktionshindrade

onsdag 22 september 2010

Funktionshindrade, eftervalet och maten

Vad händer nu efter valet med funktionshinderpolitiken i Sverige? Hur kommer det nya funktionshinderprogrammet för funktionshinderpolitiken att se ut? Frågan är om det är någon som vet. Åtminstone framgår det inte i medierapporteringen så här veckan efter valet. Sveriges Radio P4 Jämtland rapporterar i ett nyhetsinslag att 1000 personer med funktionsnedsättningar (oklart vilka) ska få arbete i mataffärer runtom i landet. Rubriken på nyhetsinslaget lyder: ”Funktionshindrade erbjuds jobb på mataffärer” (du hittar inslaget genom nedan länk på Internet). Är det sådana branschsatsningar som kommer att presenteras och rapporteras utifrån? Arbetslivet är ju så mycket större än mataffärer. Hur kommer det socialpolitiska handlingsprogrammet att se ut? Säkerligen många som väntar på besked.

Nyhetsinslag i SR P4 Jämtland 22 september 2010 finns här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=4034264

fredag 17 september 2010

Undanstoppade några dagar före valdagen

Jag läser i dagens tidning av Kristianstadsbladet att några unga funktionsnedsatta i Skåne upplever att de är undanstoppade och att deras situation inte tas på allvar i valrörelsen. Det är nu några dagar kvar till valet. Närmare bestämt den sista vardagen före valet. Dagersättningen på 46 kronor ger inga pensionspoäng och det blir omöjligt att klara av att gå på den där målarkursen som en intervjuperson säger i artikeln. Journalistiken är tänkvärd. Några unga människor med funktionsnedsättningar kommer till tals i Kristianstadsbladet. De är undanstoppade. Och väntan på valresultatet har just börjat.

Vill du läsa mer om de ”undanstoppade”, se följande länk:

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1241020/De-kaumlnner-sig-undanstoppade.html

torsdag 16 september 2010

Synlig eller osynlig i valspurten

Funktionshinderfrågorna och funktionshinderpolitiken har lyst med stor frånvaro i den politiska debatten. Tills för några dagar sedan. I partiledarutfrågningarna har funktionsnedsättningar kommit på tal. I de rödgrönas program för ny handikappolitik står också att läsa en hel del om insatser för personer med funktionsnedsättningar. Men varför har det dröjt så att få fram program- och debattfrågor inom denna del av socialpolitiken – funktionshinderpolitiken? Och är alla inkluderade? Det är viktigt att såväl synliga som dolda funktionsnedsättningar och långtidssjukdomar får utrymme i debatt men också i programtexter. Att debatten och diskussionerna tas någon dag före valdagen är både intressant och anmärkningsvärt. Nedan en länk som exempel till de rödgrönas handikappolitik.

http://www.rodgron.se/nyheter/har-ar-de-rodgronas-handikappolitik/

måndag 13 september 2010

Så får man en bakläxa

Läser i dagens tidning av Skånska Dagbladet (se länk nedan) att en man med funktionsnedsättning i hjärnan nekats sjukskrivning av Försäkringskassan. Försäkringsrätten ger mannen rätt och Försäkringsrätten menar enligt tidningen att
mannen har rätt till full sjuksersättning. Försäkringskassans läkare har gett mannen avslag utan att ha träffat honom. Skånska Dagbladet skriver följande:
”Rätten skriver också att det är anmärkningsvärt att vanliga anställda på försäkringskassan kan ifrågasätta sakkunniga läkare som känner både klagande och har kunskap om personens sjukdomar”. Detta är intressant och påminner om beskrivningar tidigare hur försäkringsläkare skriver yttranden utan att träffa en skadad/sjuk person. Den kamp som mannen för mot Försäkringskassan handlar om en kamp inte bara om rätten till ersättning utan också en kamp om erkännande.

Mer finns att läsa i Skånska Dagbladet:

http://www.skanskan.se/article/20100912/NYHETER/709129975/1004/*/*/svart-sjuk-fick-ratt-mot-forsakringskassan

söndag 12 september 2010

Vårdskandaler inom funktionshinderområdet

Hur är det möjligt att en människa kan frysa ihjäl på ett vårdhem i Sverige år 2010?
Jag tittar på programmet Agenda i TV söndag 12 september, bara några dagar före valdagen. Ylva Johansson, vårdpolitisk talesman sa att valdebatten borde handla om detta. Maria Larsson, äldreminister menade också att detta var förkastligt. En ny tillsynsorganisation med ”mer muskler” ska börja arbeta med frågan menar Maria Larsson. Kvalitetsbrister ska upptäckas. Att det varit privata vårdbolag som representerat vårdskandalerna under senare tid är inget problem enligt Maria Larsson. Ylva Johansson menade att offentlighetsprincipen inte gäller de privata bolagen. Socialstyrelsen har riktat allvarlig kritik mot vårdbolaget. Det är ju Socialstyrelsens uppgift att göra detta och är egentligen ingen nyhet i sig. Men frågan är vad som händer nu? Att vårdskandalerna får uppmärksamhet är mediernas förtjänst och de personer som använder sitt meddelarskydd enligt grundlagen och berättar om missförhållanden runtom i landets kommuner.
I TV-programmet lyckades knappast äldreministern och den vårdpolitiska talesmannen kunna reda ut förhållandena. Vad blir nästa vårdskandal inom funktionshinderområdet? För det är inte fråga om utan när vi får veta det. Det är bra att människor använder sitt meddelarskydd för att berätta om vanvård, oegentligheter och missförhållanden. Det och inget annat handlar om att visa hur det är ställt med funktionshinderområdet i Sverige.

Vill du läsa mer om senaste vårdskandalen, se nyhetsbevakning i Aftonbladet, Kvällsposten och Expressen:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7712743.ab
http://kvp.expressen.se/nyheter/1.2132330/kvinna-lamnades-ensam-fros-ihjal

onsdag 8 september 2010

Frågor i debattartikel till politiska partier

HSO i Västerbotten har i en tänkbar debattartikel i tidningen Norra Västerbotten idag skrivit flera frågor riktade till de politiska partierna. Kärnfrågan är egentligen precis samma fråga som jag själv försökt debattera om tidigare nämligen varför funktionshinderpolitiken och socialpolitiken inte förs fram bättre i samhället. HSO skriver om den ekonomiska ojämlikheten och utanförskapet för stora grupper i samhället. Artikeln finner du på följande webbplats:

http://norran.se/val2010/opinion/article1084638.ece

måndag 6 september 2010

Utanförskap, rättighetsbegränsning och diskriminering – snabbhetens pris

Varje dag lyfts frågor om utanförskap, rättighetsbegränsningar och diskriminering upp i svenska medier av bland annat brukarorganisationer, personer med funktionsnedsättningar och närstående. Man skulle kunna göra en klippbok och samla alla inlägg. Det handlar om röster från utsatta och närstående. Men också om röster om hopp och framtidstro. Det är naivt och tro att de politiska partierna ska lyfta funktionshinderfrågorna i årets valrörelse. Nu återstår slutspurten där andra frågor har setts som mycket mer betydelsefullare. Tystnaden kan tolkas på flera vis. En tolkning skulle kunna vara att funktionshinderpolitik och situationen för personer med olika funktionsnedsättningar är komplex på flera sätt. Kanske det är därför många blundar eller till och med struntar i att engagera sig i frågorna. Konsekvenserna av otillgängligheten i samhället handlar om diskriminering och inget annat. Vem är intresserad av att ta del av de kränkningar som begås? Situationen för många i samhället beskrivs med följande ord i Bohuslänningen:

”Vi med nedsatt rörelseförmåga utestängs från daghem, skolor, bostadsområden, arbetsplatser, restauranger, biografer, idrottsanläggningar, bussar, tåg, färjor och butiker. En femtedel av befolkningen har en funktionsnedsättning och berörs direkt av diskrimineringen”. Så skriver Lennart Eriksson i tidningen Bohuslänningen idag.

Vill du läsa mer om artikeln i Bohuslänningen kan du använda följande webblänk:

http://bohuslaningen.se/nyheter/val10/1.944864-otillganglighet-ar-diskriminering

fredag 3 september 2010

Tystnad dag för dag

Partiledarutfrågningarna i SVT kommenteras på allt fler håll. DHR kommenterar via DHR-bloggen att statsministern för första gången nämner personer med funktionsnedsättningar i debatten. Men det är över lika snabbt som ordet nämnts i tv. Också Kristdemokraterna har nyligen gjort ett utspel berättar Sveriges Radio P4 Kalmar. Partiet vill att statliga myndigheter, landsting och kommuner ska anställa 10 000 personer med funktionsnedsättningar. Jobbsatsning får inte begränsas till en del sektorer – näringslivet blev helt och hållet bortglömt i själva utspelet. DHR tyckte via DHR-bloggen att genomförandet av partiledarutfrågningarna i SVT var bra jobbat av SVT. Enligt min mening så jobbar brukarorganisationerna ännu bättre på att föra fram den utsatta människans röst i samhället.

Här hittade jag i DHR-bloggen:
http://dhr.typepad.com/

torsdag 2 september 2010

Valfläsk utan socialpolitik eller konsten att ställa in ett samtal

Vi närmar oss dag för dag – valdagen. Valfläsk och löften om skatter, jobb och skola avlöser varandra. Och så miljöfrågorna förstås. Men socialpolitik är inget ämne att diskutera eller debattera. Situationen för stora grupper i samhället, jag talar om personer med funktionsnedsättningar och deras närstående sägs inte många ord. Detta fattigdomstecken blir så tydligt när man läser Länstidningen i Östersund. Där tar styrelsen för HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Bergs kommun till orda.
Handikapprörelsen hade planerat en debatt med politikerna i kommunen och fick ställas in på grund av politikernas ointresse. Vem har intresse av att diskutera funktionsnedsättningar, delaktighet och tillgänglighet i en valrörelse där helt andra frågor styr. Inte ens medierna och journalisterna förmår längre att skildra de mest utsattas situation. Detta vittnar inlägget från HSO. Om inte HSO hade skrivit om den inställda debatten så hade ingen fått veta något om ointresset. Absolut ingen. HSO har gjort sitt jobb – att ge de utsatta en liten röst.

Läs om HSO och deras reaktion:
http://ltz.se/ordetfritt/ordetfritt/1.2296421-rakna-med-funktionshindrade