tisdag 31 maj 2011

HOPP EFTER HOPP – OM TILLGÄNGLIGHETSDRÖMMAR

Det otillgängliga samhället för personer med funktionsnedsättningar (fysiska och psykiska) blir så tydligt om man tar del av insändarsidor i tidningar. I Hallands Nyheter idag 31/5 skriver Jonny Persson (rörelsehindrad och synskadad) en insändare med rubriken ”Otillgängligt samhälle diskriminerar människor”. Troligtvis kommer ingen att besvara hans frågor, undringar och drömmar i tidningen. Jag vet själv av erfarenhet att en debattartikel som publicerats i en tidning inte alltid väcker någon debatt. Men vad värre är, kan jag konstatera att ansvariga för sakfrågor, politikområden inte heller vill bry sig om att svara på de frågor om ställs inför allmänheten. Det är knappast ett vitalt tecken i vårt moderna samhälle. Tillbaka till Jonny Persson. Han skriver följande tänkvärda ord i sin insändare: ”Frågan har utretts under många år och löften har givits om att det skulle komma ett förslag. Alliansen lovade att komma med ett förslag under pågående mandatperiod, men det kom aldrig något förslag. Nu står hoppet till att det kommer ett förslag 2012 som innebär att otillgänglighet klassas som diskriminering av människor med funktionsnedsättning”. En fråga att diskutera är därmed vad konsekvenserna blir för ett otillgängligt samhälle idag, imorgon och på längre sikt? Vem bär ansvaret för kränkningar och diskrimineringar och hur kan tillit och förtroende återupprättas?

måndag 30 maj 2011

VÅRDCENTRALERNA OCH DEN PSYKISKA OHÄLSAN

Vilka resurser finns i det i primärvården – på vårdcentralerna när det gäller att möta psykisk ohälsa? Varför anställs inte fler kuratorer och psykologer för att svara på mot oroande utveckling där människor i olika krissituationer blir lämnade i sticket? Om detta har vi skrivit en debattartikel (författare är Mona Franséhn, Barbro Lennéer Axelsson och Jörgen Lundälv) som idag 30/5 publicerats i Västsverige.
Idag publicerade Göteborgs-Posten (GP) vår debattartikel med rubriken ”Vårdcentraler behöver ökade psykresurser”. Du hittar artikeln på följande länk där det också finns möjligheter att kommentera artikeln:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.639504-vardcentraler-behover-okade-psykresurser

onsdag 25 maj 2011

Stödet till drabbade vid rattfylleriolyckor - debattartikel

"Familjer och närstående måste få stöd efter trafikolyckor" är rubriken på vår debattartikel (Lars Olov Sjöström vid MHF i Stockholm och undertecknad) som publicerades i tidningen Arbetarbladet i Gävle den 24 maj 2011. Artikeln finns på nedan länk:

http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.3196773-familjer-och-narstaende-maste-fa-stod-efter-trafikolyckor

torsdag 19 maj 2011

DOCENT I SOCIALT ARBETE HAR ORDET

Den 18 maj 2011 gav jag en docentföreläsning i ämnet socialt arbete. Docentföreläsningen ägde rum vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Om du är nyfiken att ta del av Powerpoint-presentationen av föreläsningen och/eller se och lyssna på hela docentföreläsningen ca 45 minuter nu i efterhand så finns videoinspelningen tillgänglig på följande webbsida:

http://www.socwork.gu.se/kontaktaoss/Personlig_hemsida/Jorgen_Lundalv/

Rubriken för docentföreläsningen var:

"Tillgänglighet och delaktighet för personer med fysiska funktionsnedsättningar
- paradoxer och moraluppfattningar i socialt arbete"

tisdag 3 maj 2011

FIKA UTE FÖR ALLA? ETT SVAGHETSTECKEN I TIDEN

Flera medier (press och radio) har under senare tid uppmärksammat otillgängliga miljöer för personer med funktionsnedsättningar. I takt med vårtecknen så har café- och restaurangägare börjat i ordningsställa uteserveringar. Journalisten Ulf Westman uppmärksammar hur uteserveringar diskriminerar rullstolsburna i Tidningen Ångermanland. Är fika ute för alla att ses som ett svaghetstecken i tiden? Nyligen presenterades en stor enkätstudie som omfattade tillgängligheten av uteserveringar i 189 kommuner. Endast 6 av 10 kommuner svarade att de ställer uttalade krav på att uteserveringar är tillgängliga för alla i samhället. Kan detta också ses som ett svaghetstecken i tiden?