måndag 20 maj 2013

Dom kvarglömda – bra med uppmärksamhet


Läser i dagens tidning, Sydsvenska Dagbladet (20/5) om Maria som är funktionsnedsatt och blir kvarglömd på perrongen. I artikeln “Kvarglömd resenär lovas bättring” beskriver journalisten Åsa Hagenblad vilken utsatthet Maria befinner sig i när hon stängs ute från kollektivtrafiken. Maria säger i artikeln: “-Det här med att jag blir kvarglömd, det får inte hända”. Ändå så händer detta och drabbar Maria men också flera andra personer med funktionsnedsättningar. Problemet med tillgängliga transporter och kollektivtrafikens bristande flexibilitet drabbar personer med funktionsnedsättningar och olika målgrupper. Att inte kunna ta sig till sitt arbete, skolan, fritidsaktiviteter o.s.v. begränsar såväl tillgängligheten som delaktigheten i samhällslivet. En uppenbar välfärdsbrist i vårt samhälle. Journalistiken i Sydsvenska Dagbladet är bra eftersom den uppmärksammar och utgår från de drabbades perspektiv.

Vill du läsa mer om artikeln i tidningen kan du använda den här länken:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar