onsdag 21 september 2011

Vad får vi säga och inte säga? Handikapp som ord

Jag läser dagens tidning (21/9). I min hand håller jag Sydsvenska Dagbladet. Under rubriken ”Hallå där. Varför får vi inte säga handikappad?” uppmärksammas en socionomstudent vid Lunds universitet som har skrivit en kandidatuppsats om fackspråk. Handikapp, funktionshinder och funktionsnedsättning är ord som diskuteras i många olika sammanhang. När och hur använder orden? Hur medvetna är vi om själva ordanvändningen och vilken betydelse ges orden idag jämfört med tidigare? Frågorna är många och lika intressanta att ta del av varje gång de framskymtar i tidningsspalterna. Vad kommer efter dessa ord? Hur lång är hållbarhetstiden för begreppen och i begreppsanvändningen? Jag ser fram emot en fortsatt mediebevakning och gärna debatt i de här frågorna. Jag tror att det behövs och faktiskt också är nödvändigt. Fler bör bli medvetna om orden och ordens innebörder.

måndag 19 september 2011

Konsekvenserna av kraschvålden ohyggliga

Aftonbladet har under tre dagar rapporterat om kraschvåld som polisfordon orsakat i vägtrafiken. Rubrikerna har varit:

Dog i krock med polisbil - Aftonbladet den 16 september 2011
Poliserna utreds efter Jockes död - Aftonbladet den 17 september 2011
Krossad av polisbil - Marina Olsen, 51: De får förstöra någon annans liv - Aftonbladet den 19 september 2011

Om du vill läsa mer om den sista artikeln och nedlagd förundersökning kan du läsa mer på följande länk:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13643698.ab

Det är bra att medierna rapporterar om denna typ av skadehändelser. Konsekvenserna, skadorna och de funktionsnedsättningar som följer är också viktiga att skildra.

fredag 16 september 2011

Konsekvenserna av trafikskador - utbildning och stöd viktigt

Trafikskador är ett folkhälsoproblem som drabbar alla. I en ny bok med titeln Utryckningsföraren (2011, 232 sidor) presenteras också viktiga stödformer som finns i samhället för den som blir drabbad av en krasch. Det saknas idag kunskap om långtidseffekter för de som drabbats av olyckor där utryckningsfordon är inblandade. Likaså vet man lite om förvärvade funktionsnedsättningar och stödformernas effekter i dessa fall.

onsdag 7 september 2011

Risker, trafikskador och konsekvenser i media

I en ny debattartikel som publicerats i tidningen Vi Bilägare skriver jag om att det behövs ett trafikprogram i medierna i Sverige. Artikeln handlar om trafikfrågor och trafiksäkerhet men många fler aspekter skulle kunna diskuteras och behandlas i ett nationellt trafikprogram. Jag tänker då på risker och utsatthet när vi rör oss i trafiken. Mobiliteten i alla dess former har ett pris. Ett av vår tids stora folkhälsoproblem är trafikskador. Konsekvenserna av svåra krascher handlar om förvärvade funktionsnedsättningar. Trauma och traumatiska händelser drabbar den enskilde individen men också hennes familj och närstående. En debatt och diskussion i dessa frågor tror jag är en absolut nödvändighet inte minst för att folkbildningen ska kunna öka. Skadeförebyggande arbete i alla dess former är något som måste ske på lång sikt.

Om du är nyfiken på debattinlägget i tidningen Vi Bilägare så kan du gå in på följande websida:

http://www.vibilagare.se/opinion/debatt/infor-trafiksakerhetsprogram-i-tv-33889