onsdag 11 januari 2012

Funktionshinderpolitiken och tystnaden - ett drömspel eller rädsla för effekter?

"Personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar exkluderas och diskrimineras på många olika sätt i samhället. Vi har läst om det och vi har sett det med egna ögon. Varför är regeringen och de ansvariga för den förda funktionshinderpolitiken i Sverige så försiktiga med att ställa ordentliga krav på mätbara effekter och att se efter på resultatet av insatser för personer med funktionsnedsättningar i samhället?"

Detta är upptakten på en debattartikel om funktionshinderpolitiken i Sverige som publiceras idag i Norrländska Socialdemokraten (NSD). Artikeln är skriven tillsammans med Per-Olof Larsson, funktionshinderforskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Vi menar i artikeln att det är viktigt att mäta effekterna av de insatser som görs inom funktionshinderområdet. Det är aldrig fel att ställa krav. En fråga som är intressant att följa är varför det är så tyst i debatten bland exempelvis funktionshinderforskare på området.

Om du vill läsa mer om artikeln kan du använda dig av följande länk:

http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?ArticleId=6640955