fredag 16 augusti 2013

Barn med funktionsnedsättningar: myndighetskontakter och stöd


Tidningen Föräldrakraft har idag en debattartikel om behovet av mer kunskap om barn med funktionsnedsättningar och deras erfarenheter av myndighetskontakter och stöd.

”Forskarna måste lyssna mer på barn med funktionsnedsättning”.
Debattartikel i Föräldrakraft – en tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd.
16 augusti 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar