fredag 16 augusti 2013

Barn med funktionsnedsättningar: myndighetskontakter och stöd


Tidningen Föräldrakraft har idag en debattartikel om behovet av mer kunskap om barn med funktionsnedsättningar och deras erfarenheter av myndighetskontakter och stöd.

”Forskarna måste lyssna mer på barn med funktionsnedsättning”.
Debattartikel i Föräldrakraft – en tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd.
16 augusti 2013.

måndag 12 augusti 2013

tisdag 11 juni 2013

Hot och våld i socialt arbete och omsorg


I senaste numret av tidskriften Socionomen som utkommit nu (juni 2013) finns temainslag om hot och våld inom socialt arbete och omsorg. I numrets huvudartikel kan du läsa mer om harmoniska möten i socialt arbete. I denna artikel försöker jag beskriva och problematisera om vad som konstituterar trygga möten mellan exempelvis socialsekreterare och klienter. Funktionshinder och hot/våld är också angelägna forskningsområden inför framtiden. Om du är nyfiken på tidskriften Socionomen och temanumret kan du använda nedan länkar. Där finns också en ledare som är skriven av Lena Engelmark som är chefredaktör vid tidskriften Socionomen:


och:

måndag 20 maj 2013

Dom kvarglömda – bra med uppmärksamhet


Läser i dagens tidning, Sydsvenska Dagbladet (20/5) om Maria som är funktionsnedsatt och blir kvarglömd på perrongen. I artikeln “Kvarglömd resenär lovas bättring” beskriver journalisten Åsa Hagenblad vilken utsatthet Maria befinner sig i när hon stängs ute från kollektivtrafiken. Maria säger i artikeln: “-Det här med att jag blir kvarglömd, det får inte hända”. Ändå så händer detta och drabbar Maria men också flera andra personer med funktionsnedsättningar. Problemet med tillgängliga transporter och kollektivtrafikens bristande flexibilitet drabbar personer med funktionsnedsättningar och olika målgrupper. Att inte kunna ta sig till sitt arbete, skolan, fritidsaktiviteter o.s.v. begränsar såväl tillgängligheten som delaktigheten i samhällslivet. En uppenbar välfärdsbrist i vårt samhälle. Journalistiken i Sydsvenska Dagbladet är bra eftersom den uppmärksammar och utgår från de drabbades perspektiv.

Vill du läsa mer om artikeln i tidningen kan du använda den här länken:


lördag 18 maj 2013

NY KNAPPAST FÖRVÅNANDE RAPPORT


I dagarna har funktionshindermyndigheten Handisam presenterat en ny kunskapsrapport om samhällssituationen för personer med funktionshinder. Rapporten som går att läsa om på Handisams hemsida visar att personer med olika funktionsnedsättningar har sämre levnadsvillkor än andra. Är detta någon nyhet? För mig är rapporten knappast förvånande. Under en lång rad av år (både före och efter det s.k. Välfärdsbokslutet presenterades) har detta faktum varit känt. Hur kommer då målen med funktionshinderpolitiken att kunna uppnås med den samhällstakt och den utveckling vi har idag när allt fler ställs inför utanförskap i samhället? Även om rapporten inte är förvånande finns det anledning att läsa den. Rapporten heter ”Hur är läget 2013?”. Du hittar den på Handisams hemsida:


tisdag 14 maj 2013

Forskarbloggars berättigande i debatt


Forskarbloggar finns vid flera universitet och högskolor i Sverige. Internationellt är det ett bredare fenomen och inte särskilt märkligt. Egentligen är det upp till varje forskare själv att besluta om man är intresserad av bloggande eller inte. Det är hur som helst ett väldigt enkelt sätt att nå ut med forskningsrön, kunskap och forskningsinformation. För den som är intresserad av vidare diskussion om forskarbloggar i Sverige kan läsa vidare på följande länk: